Kursevi i obuke Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA

Za sve vas koji želite da unapredite sebe i svoje znanje, u saradnji sa domaćim i stranim organizacijama osmislili smo niz kurseva, obuka i seminara. Neki naši kursevi biće organizovani kao tradiniconalni ali će većina ipak biti online. Zašto stavljamo akcenat na online obuke i kurseve? Tradicionalni vid edukacije oduzima puno vremena i iziskuje dosta više novca. Online obuka je dostupnija, manje vremena je potrebno a i dosta su niže cene. Naravno, postoje obuke i seminari na kojima je prisustvo obavezno ali to će uvek biti naglašeno. Svakako, i tradicionalna i online metoda kandidatima obezbeđuje određeni materijal za učenje ali i obavezan sertifikat nakon položenog testa.

Prateći odnos ponude i potražnje kurseva, uz dodatnu saradnju sa domaćim i stranim organizacijama, napravili smo kvalitetne kurseve, obuke i seminare na kojima ćete naučiti sve ono što je vezano za bezbednost, istrage, kriminalistiku, profilisanje i drugo. Nakon svakog odrađenog kursa i položenog testa svaki polaznik dobija sertifikat, naš ili druge organizacije sa kojom imamo saradnju. Ponuda kurseva, obuka i seminara se stalno menja i usavršava.