Nakon svake obuke ili seminara, svaki polaznik dobija sertifikat na našem ili na engleskom jeziku, a po zahtevu može da dobije i pisanu potvrdu o prisustvovanju na obuci.