NAJBOLJI NAČIN DA STEKNETE ZNANJE

KURSEVI I OBUKE

Kursevi i obuke Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA

Za sve vas koji želite da unapredite sebe i svoje znanje, u saradnji sa domaćim i stranim organizacijama osmislili smo niz kurseva, obuka i seminara. Neki naši kursevi biće organizovani kao tradiniconalni ali će većina ipak biti online. Zašto stavljamo akcenat na online obuke i kurseve? Tradicionalni vid edukacije oduzima puno vremena i iziskuje dosta više novca. Online obuka je dostupnija, manje vremena je potrebno a i dosta su niže cene.

Pročitaj Više

Online ili uživo, svejedno je – važno je da želite da se usavršavate

Ponude kurseva, obuka i seminara konstatno usavršavamo. Posebnu pažnju poklonili smo saradnji sa drugim organizacijama sa kojima zajedno vršimo jedan deo obuka. Obzirom da svakim danom imamo sve više potpisanih ugovora o saradnji, tako se i kursevi, obuke i seminari usavršavaju.

Pročitaj Više

K U R S E V I

First Responder

Šifra Barbara – Postupanje u situaciji nestanka dece.
Po završetku kursa dobija se sertifikat i posebna ID kartica za identifikaciju kao First Responder. Kurs je u realizaciji IPO i DBA.

Taktika tajnog praćenja

Kurs koji je primenjiv u detektivskoj delatnosti, FTO, telohraniteljskom poslu, državnim bezbednosnim službama…

Zloupotreba narkotika

Prepoznavanje i zloupotreba narkotika – prepoznavanje droga i njihovog delovanja, identifikovanje korisnika i dilera.

Trgovina ljudima

Manipulacija i socijalni aspekti trgovine ljudima. Prepoznavanje vrbovanja i provera. Kurs je u realizaciji sa IBSSA AHTB.

Internet prevare

Tipovi internet prevara, prepoznavanje i neutralisanje, podnošenje dokaza i saradnja sa nadležnim organima.

Profilisanje 1

Predviđanje delovanja lica koje je na meri tajnog praćenja i dokumentovanja, izrada profila.

Basic shooting

Osnove naoružanja, unutrašnje i spoljne balistike, oružje za ličnu bezbednost, osnova tehnike gađanja i bezbednog rukovanja vatrenim oružjem. Kurs u saradnji sa C.T.O.

Građanske patrole

Regulisanje saobraćaja u zoni škola, edukacija dece i omladine na temu bezbednosti, prevencija kriminaliteta, saradnja civilnog i državnog sektora na terenu.

Kriminalistička taktika

Pojavni oblici krivičnih dela, motivi, ciljevi. Delikventska taktika i tehnika. Kriminalističke procedure.

Terorizam - Antiterorizam

Civilni sektor u prevenciji terorizma i saradnja sa državnim službama bezbednosti.

Profilisanje i analiza prevaranata

Naučićete kako da prepoznate prevarante, kako oni razmišljaju i funkcionišu, kako se ponašaju kada su “provaljeni”.

Krizna Pregovaranja

Mirno rešavanje kriznih i konfliktnih situacija, uloga pregovaranja. Pravila i tehnike kojima se može ostvariti uticaj na suprotnu stranu.

Protivteroristička taktika

Osnove protivterorističke taktike specijalnih dejstava na terenu. Kurs u saradnji sa C.T.O.

Obuka na vodi

Savlađivanje vodenih prepreka, veslanje i upravljanje čamcima, kamufliranje i tajno prilaženje.