Često organizujemo i kurseve sa tradicionalnim učenjem. Neki kursevi jednostavno moraju da budu uživo jer zahtevaju posebna objašnjenja i primer na terenu.